R中到條25cm沙鯭! 20210222

 一早去大埔釣魚,但只有R中海星,其餘時間都係龜。於是中午快快走人去回港島區再釣,雖然魚訊也不多,但起碼R都中到條25cm沙鯭吧!至於我就只中蟹腳一隻!哈哈!

留言

此網誌的熱門文章