R有條新紀錄魚 20200922

 由於我有公事在身,陪唔到R解毒,今次由我家姐同R兩個女釣手出馬,二人都有收穫,R更加有條新紀錄魚,恭喜!留言

此網誌的熱門文章