SEIKO PRESAGE系列手錶20200705

今日好開心,因為R送咗隻錶畀我!呢隻係SEIKO PRESAGE系列嘅手錶,而且難得是Made in 老蓆(Japan),更好的是粒錶"的"有SEIKO嘅"S"標誌。因為SEIKO好多系列嘅錶"的"都係沒有標誌空白一片的!現在有了標誌表示SEIKO重視呢隻Model嘅系列吧。我以前戴過好多隻SEIKO錶,嗰粒"的"都係冇標誌,而且都唔係Made in 老蓆。今次R送隻有齊晒我所冇的元素嘅手錶給我,我梗係第一時間戴住佢啦!我喺呢度再次多謝R小姐,Thank you very much!!留言

此網誌的熱門文章