R釣生日紀錄銀咪足足有27cm! 20200625

今日同R釣生日魚賀她生日,全日魚訊不多,但壽星女果然有運行,機會一來立即給R中條她的銀咪紀錄魚,足足有27cm,重破埋我數年前25cm嘅紀錄添,今次紀錄魚令她過足手癮!乜毒都解了。至於我就不值一提了,近排老虎纏身,去到邊都只中老虎!真係痛苦。好彩R整了個花膠雲腿冬菇雞絲湯飯給我做午餐補番數,成個人精神返晒!


留言

此網誌的熱門文章