CASIO終於出新款釣魚錶! 20200422

十幾廿年前CASIO出過釣魚錶,之後幾乎不見踪影,今日終於畀我見到佢新款釣魚錶,個款比以前嘅薯嘜樣Sharp醒好多,作為釣魚人,梗係要買返隻戴吓啦。立即同R一人掃一隻軍綠色先,其實佢還有黑色及藍色,但最like都係軍綠色!戴上手的確幾有型!
留言

此網誌的熱門文章