R中到條沙鯭紀錄魚20200119

今次輪到R有魚中,我就龜來了!今日是玩死流水漲,初時我玩全游動,但魚訊欠佳,後來轉打沉底,發覺D魚埋來啄兩吓便收口,精口得很。而R由頭到尾都是使用沉底誘釣方法,又畀佢中番幾條魚解毒,重畀佢中到條佢嘅沙鯭紀錄魚。好野!


留言

此網誌的熱門文章