action cam連埋件老救試戴上身20190902

解決咗部action cam的電池限制後,今後磯釣又多樣記錄模式了,部機及外置電池連埋件老救一起試戴上身,感覺都唔係太阻釣魚,但發覺好彩呢件老救唔係心囗拉鏈的,而是用啪啪扣,可以露出個cam在前面吧!留言

這個網誌中的熱門文章

黃衣傳奇20151122

R學浮游磯釣後多咗中大魚20161120

浮游磯釣中得精口大黑沙!20021123

我第一次帶R小姐磯釣自己便領野20150929