R小姐係巨鑽殺手20190822

上星期我唔得閒陪R小姐,於是佢自己去偷釣,但釣咗一陣間就落大雨,冇得繼續釣!雖然如此,佢就在這少少時間又畀佢起了幾口魚,繼不久前中了條25cm沙鑽後,今次又中條24cm沙鑽,真係要封佢做巨鑽殺手了!留言

這個網誌中的熱門文章

黃衣傳奇20151122

R學浮游磯釣後多咗中大魚20161120

浮游磯釣中得精口大黑沙!20021123

我第一次帶R小姐磯釣自己便領野20150929