Leica 相機嘅打龜魔咒 20190719

這張相在2001年7月去西貢磯釣時用咗Leica mini II 自動菲林相機拍攝,拍完呢張相後全日龜晒,又一次應驗咗我部Leica嘅打龜魔咒!唯一安慰就是拍得一張靚相吧。留言

這個網誌中的熱門文章