R中條合格黑沙鱲20190505

本來今日唔好天取消去釣魚,但又被千人台騙了一鑊,立即同R擸架生去釣過,去到後一個人都冇,釣位任揀,是日魚訊不多,我首先中魚,之後再中,而R一直未有魚,我就放低支竿過去同R爹吓影吓相,但我每次咁做都好旺她的魚運,一做呢個動作就有魚中,R立即中條合格黑沙鱲。成朝龜氣盡消!玩咗3粒鐘後見天色不對便走人返市區食飯!一返到去立即下雨了,時間啱啱好,總括今日都算解毒成功吧!下週如好天再釣過。
留言

此網誌的熱門文章