D魚完全唔開口20181216

兩星期冇解毒,今日就去釣返鑊,可惜比上次更難釣,D魚完全唔開口,全日同R加埋先中得幾囗,但叫做唔使龜吧!
留言

此網誌的熱門文章