hea釣中絲鱲20181104

今日同R與表弟hea釣一個上午,9點到達釣㸃已見到有師兄釣緊,好彩今次不是很多人釣,總算找到位分給3個人釣,玩咗1粒鐘,在沒有魚訊下被瘋狂化餌,之後終於上到條泥鯭,先知原來係呢班契弟玩野化晒我D餌,跟住再釣終於感受到魚訊,但食得好輕口,啄兩三吓便停咗,再等成分鐘先再啄幾吓,如是者玩咗幾分鐘,最後先稍為拉吓竿頭,呢個時候唔再畀面佢了,用力抽竿,中了!條魚拉力唔錯,玩咗一陣便起佢上來,原來是條絲鱲,唔錯。不久R也中多一條,而表弟就龜咗,之後化晒魚餌,時間接近下午一㸃,hea釣完畢,收野去食飯了。


留言

此網誌的熱門文章