R小姐用新竿中石狗20170514

今日同R小姐搭車未去到釣場就已經落大雨,成個大嶼山都黑晒天,心諗呢鑊實冇得玩!於是坐回頭車返東涌行商場,行晒諗住搭車走,點知出到來藍天白雲,真係估佢唔到。立即再去釣過,但就轉了釣點,今次R同我都用新竿,但呢個地方都係十出九龜,我支竿全無中過魚,R支鱲竿還好,有D石狗中吓,算係開咗光吧!

留言

此網誌的熱門文章